Vui lòng chọn loại Server phù hợp

Máy chủ HP DELL IBM

Cấu hình 2 x CPU X5650 (12 cores, 24 threads), 32 GB RAM, 500Gb SAS, 1 địa chỉ IP public, đặt chỗ Data Center Tier 3

Giá 2.800.000/tháng áp dụng cho kỳ hạn từ 3 tháng.