Vui lòng chọn gói Colocation phù hợp

Colo-1U

Đặt chỗ máy chủ (Colocation) không gian 1U, băng thông trong nước/quốc tế 100Mb/10Mb, công suất nguồn 400W, 01 địa chỉ IP Public.

Colo-2U

Đặt chỗ máy chủ (Colocation) không gian 2U, băng thông trong nước/quốc tế 100Mb/10Mb, công suất nguồn 700W, 03 địa chỉ IP Public.

Colo-4U

Đặt chỗ máy chủ (Colocation) không gian 4U, băng thông trong nước/quốc tế 100Mb/10Mb, công suất nguồn 400W, 05 địa chỉ IP Public.