Vui lòng chọn cấu hình VPS phù hợp

Cloud VPS Basic

1 CPU 2.67 Ghz
1 GB RAM
30 Gb Disk
01 IP Public
100Mb trong nước
10Mb quốc tế

Cloud VPS Medium

Cấu hình 2 cores, 2Gb RAM, Disk 30 Gb, 01 IP Public

Cloud VPS Advanced

Cấu hình 3 cores, 4Gb RAM, Disk 60 Gb, 01 IP Public

Cloud VPS Pro

Cấu hình 4 cores, 6Gb RAM, Disk 60 Gb, 02 IP Public