Vui lòng chọn gói Cloudzone Security phù hợp

Cloudzone Security - Basic


Anti-Malware

Host-based Firewall

Cloudzone Security - Medium


Anti-Malware

Host-based Firewall

Host-based IPS

Traffic Monitoring

Services Monitoring

Cloudzone Security - Advanced


Anti-Malware

Host-based Firewall

Host-based IPS

Traffic Monitoring

Services Monitoring

Log Analysing

Cloudzone Security - Anti-DDoS


Anti-DDoS

Băng thông 1-3 Gbps

Khả năng mở rộng 10Gbps

Công nghệ hãng Juniper

Nhận diện traffic DDoS

Bot AI