Vui lòng chọn gói VPS phù hợp

Cloudzone Server Enterprise - Silver

Cấu hình

2 x CPU 2.67Ghz

4 Gb RAM

Disk 60Gb

1 IP public

Băng thông 100Mb/10Gb

Kích hoạt FULL tính năng bảo mật

Cloudzone Server Enterprise - Gold

Cấu hình

4 x CPU 2.67Ghz

8 Gb RAM

Disk 120Gb

1 IP public

Băng thông 100Mb/10Gb

Kích hoạt FULL tính năng bảo mật

Cloudzone Server Enterprise - Diamond

Cấu hình

8 x CPU 2.67Ghz

16 Gb RAM

Disk 200Gb

1 IP public

Băng thông 100Mb/10Gb

Kích hoạt FULL tính năng bảo mật