Vui lòng chọn gói Web Hosting

Combo Web and Mail hosting - basic

Cấu hình

Tặng 1 Domain .com năm đầu tiên

 • 500MB dung lượng, Free SSL LetsEncrypt
  Web hosting
 • 5 accounts, 5Gb tổng dung lượng
  Mail hosting
Combo Web and Mail hosting - Medium

Cấu hình

Tặng 1 Domain .com năm đầu tiên

 • 1.500MB dung lượng, Free SSL LetsEncrypt
  Web hosting
 • 10 accounts, 10Gb tổng dung lượng
  Mail hosting
Combo Web and Mail hosting - Advanced

Cấu hình

Tặng 1 Domain .com năm đầu tiên

 • 3.000MB dung lượng, Free SSL LetsEncrypt
  Web hosting
 • 40 accounts, 20Gb tổng dung lượng
  Mail hosting