Vui lòng chọn gói Web Hosting

Web hosting Enterprice - Silver

Tặng 01 domain .COM .NET (năm đầu tiên)

  • 5000Mb lưu trữ, Data Transfer: không giới hạn, hosting 01 domain, hỗ trợ chống DDoS và phân tích log, Anti-Malware, Firewall, IPS. Cấu hình
Web hosting Enterprice - Good

Tặng 01 domain .COM .NET (năm đầu tiên)

  • 10.000Mb lưu trữ, Data Transfer: không giới hạn, hosting 01 domain, hỗ trợ chống DDoS và phân tích log, Anti-Malware, Firewall, IPS. Cấu hình
Web hosting Enterprice - Diamond

Tặng 01 domain .COM .NET (năm đầu tiên)

  • 20.000Mb lưu trữ, Data Transfer: không giới hạn, hosting 01 domain, hỗ trợ chống DDoS và phân tích log, Anti-Malware, Firewall, IPS. Cấu hình