Vui lòng chọn gói Web Hosting

Web Hosting Basic

500Mb Lưu trữ
50Gb/tháng Data Transfer
Hosting 01 domain
1 Database
1 FTP Account

Web Hosting Medium

1000Mb lưu trữ
100Gb/tháng Data Transfer
Hosting 03 domains
5 Databases
5 FTP Accounts

Web Hosting Advanced

2000Mb lưu trữ
Data Transfer không giới hạn
Hosting 05 domains
10 Databases
10 FTP Accounts

Web Hosting Pro

4000Mb lưu trữ
Data Transfer không giới hạn
Hosting 10 domains
15 Databases
20 FTP Accounts